צור קשר

תעשיות סלעית
מושב סלעית
ד.נ שרון תיכון
מיקוד: 45885
פקס – 097493689